Voor therapeuten

In mijn werk als Candidacoach en Zacht-Werkencoach heb ik maar een doel: de klant zo goed mogelijk begeleiden in de aanpak van de Candida-overgroei, zodat zij blijvend de Candida de baas worden. Zowel met goede voeding als het beheersen van de hoeveelheid stress in het leven. Daarvoor zijn 2 dingen nodig: een goede diagnose en een individuele benadering van het probleem. Want jij weet ook: ook al heeft ieder mens dezelfde ledematen en organen, we reageren allemaal anders op voeding en stress.

De klant verdient die persoonlijke aandacht en daarvoor werk ik graag met jou samen. Dat kan op verschillende manieren:

Door te meten wat de individuele behoeftes zijn van mijn klant en vast te stellen in welke mate de Candida aanwezig is. Zodat met mijn begeleiding op maat een optimaal resultaat behaald kan worden;

www.candidacoach.nl

Als coach voor jouw cliënt met praktische hulp, tips en inspiratie bij het verbeteren van de leefstijl. Zodat jouw cliënt snel en blijvend verbetering ziet in de gezondheid;

www.candidacoach.nl

Door jou op te leiden als Candidacoach, zodat jij je cliënten met een Candidabelasting vanuit je eigen praktijk op deskundige wijze kan begeleiden bij alle praktische zaken waar ze tegenaan lopen.

www.candidacoach.nl